DAILY
BÌNH THƯỜNG
ĐỒNG
BẠC
VÀNG
BẠCH KIM
KIM CƯƠNG
VƯƠNG MIỆN
eSports / Thể thao 0.30% 0.50% 0.55% 0.60% 0.70% 1.00% 1.50%
Sòng bạc / Slots 0.30% 0.50% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.85%
Bắn cá 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.40% 0.60% 1.00%
Keno 0.30% 0.50% 0.55% 0.60% 0.70% 1.00% 1.50%
Đua ngựa 0.30% 0.50% 0.55% 0.60% 0.70% 1.00% 1.50%
Tiền gửi (Tích lũy) NA 5000 15,000 100,000 300,000 600,000 1,000,000
Tiền thưởng tối đa mỗi ngày 288 288 388 588 688 1288 1888
Tiền thưởng sinh nhật (5 x TO) 38 58 88 128 288 688 3888
Tiền thưởng nâng cấp (5 x TO) 0 88 128 288 388 888 2888
Rút tiền tối đa mỗi ngày 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 100,000 unlimited
Thời gian rút tiền 2 2 2 3 3 5 6
Sự kiện / Lời hứa độc quyền N N N Y Y Y Y
Dịch vụ hỗ trợ người quản lý tài khoản cá nhân ECM chuyên dụng 24/7 N N N Y Y Y Y
Term & Condition